Financovanie

Základná služba pre každého klienta, ktorý s nadobudnutím nehnuteľnosti rieši aj jej financovanie. Neváhajte sa na nás obrátiť. Radi zabezpečíme všetky administratívne úkony spojené s vyhľadaním tej najoptimálnejšej a najvýhodnejšej formy financovania vami vybranej nehnuteľnosti. Či už je to hypotekárny úver, leasing alebo iná forma financovania, zabezpečíme za vás všetky potrebné administratívne úkony tak, aby sme vás čo najmenej zaťažovali formalitami.

Právne služby

Prostredníctvom našej partnerskej advokátskej kancelárie poskytujeme kvalifikované právne služby a komplexné právne poradenstvo v oblasti práva nehnuteľností, pozemkového, obchodného a občianskeho práva. Pre klientov zabezpečujeme pri všetkých úkonoch právny rozbor transakcie, vypracovanie zmluvnej dokumentácie a konzultácie. Zastupovanie klientov voči orgánom štátnej správy, právne analýzy a posudzovanie investičných zámerov sú len základnými službami, ktoré môžu naši klienti využiť.

Prieskum trhu

Prieskum trhu je jedna z najdôležitejších činností realitnej kancelárie. Vedieť ako trh funguje a využiť túto skutočnosť nás oddeľuje od ostatných. Od makroekonomických analýz, cez psychológiu zákazníkov až po trendy v oblasti nehnuteľností. Denne študovanie realitného trhu nám zabezpečuje jeho vynikajúcu znalosť. Výsledky prieskumu realitného trhu následne prenášame do poradenstva a plánovania naším klientom. Tým viem optimálne nadstaviť celý proces kúpy alebo predaja nehnuteľností.

Správa nehnuteľností

Pre našich klientov ponúkame komplexné portfólio služieb spojených so správou komerčných nehnuteľností. Property management – Všetky administratívne a účtovné povinnosti týkajúce sa nehnuteľnosti vrátane uzatvárania nájomných zmlúv, výberu nájomníkov, reporting a controling. Facility management – Kompletná technická správa budovy (revízie, servisy, údržba, upratovanie, outsourcing dodávateľov, reklamácie). Cost management – Revízia a optimalizácia všetkých prevádzkových nákladov nehnuteľností, úspora energií.

Máte záujem o osobné stretnutie?

Napíšte nám

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.